INJECTION MOLDING

FOREIGN LANGUAGE

EXTRUSION AND BLOW MOLDING

DESIGN/BLUEPRINT

NEWEST ADDITIONS

ROUTSIS TRAINING


  Home > Bahasa Malaysia >

Injection Molding Basics (Bahasa Malaysia)
Injection Molding Basics (Bahasa Malaysia)
 
List Price: $397.00
Our Price: $347.00
You save $50.00!


Product Code: RT_0121_MY

  
Description
 
Asas Pengacuan Suntikan (Bahasa Malaysia Version)

Mesin

Prosedur am untuk memulakan dan memadamkan mesin pengacuan juga dibincangkan dan prosedur keselamatan yang betul ditegaskan sepanjang kursus ini.
Proses

Kursus ini memperkenalkan proses pengacuan suntikan. Topik termasuk pengelasan polimer, persediaan bahan, fasa proses pengacuan suntikan, dan kepentingan menyimpan log proses. Kerosakan bahagian lazim dan punca mereka juga dibincangkan.

Acuan

Kursus ini menjelaskan fungsi khusus suatu acuan suntikan mesti lakukan. Ia juga memperkenalkan pelbagai kaedah pemesinan digunakan untuk membina suatu acuan suntikan.

3 Kursus Online (3-6 jam)


Browse for more products in the same category as this item:

Bahasa Malaysia
Coupon