Injection Molding Basics (Bahasa Malaysia)
Injection Molding Basics (Bahasa Malaysia)
 
Alternative Views:


3 Kursus Online (3-6 jam)
Our Price: $347.00


Product ID: RT_0121_MY

  
Description
 
Asas Pengacuan Suntikan (Bahasa Malaysia Version)

Mesin
Prosedur am untuk memulakan dan memadamkan mesin pengacuan juga dibincangkan dan prosedur keselamatan yang betul ditegaskan sepanjang kursus ini.

Proses
Kursus ini memperkenalkan proses pengacuan suntikan. Topik termasuk pengelasan polimer, persediaan bahan, fasa proses pengacuan suntikan, dan kepentingan menyimpan log proses. Kerosakan bahagian lazim dan punca mereka juga dibincangkan.

Acuan
Kursus ini menjelaskan fungsi khusus suatu acuan suntikan mesti lakukan. Ia juga memperkenalkan pelbagai kaedah pemesinan digunakan untuk membina suatu acuan suntikan.

Share your knowledge of this product with other customers... Be the first to write a review

Browse for more products in the same category as this item:

Languages > Bahasa Malaysia